OïkosLibre SASU   0555 28 26 01 Samedi 15.00-19.00   contact@oikoslibre.org

Hallo,

Voor je aan het avontuur van deze 4 nieuwsbrieven begint wil ik je vragen om er naar te kijken alsof het een ontwerp van een gebouw is. Ik presenteer geen mening of visie. Ik presenteer een ontwerp, een gebouw. Je zou er in kunnen wonen. In het begin zul je niet meteen snappen hoe alles in dit ontwerp samenhangt. Een tekst is lineair en regel voor regel neem ik je mee om een beeld te  creëren. Dit beeld is niet langer lineair. Als je ‘begrijpt’ wat ik met dit ontwerp wil bereiken, dan kun je op een willekeurige vraag over het ontwerp antwoord geven. Je kunt ook uitspraken doen over zaken die niet zijn omschreven in deze tekst. Begrip is als het volledig bewust zijn van het hier en nu en alle mogelijkheden en verbanden tegelijkertijd zien.

Net als bij een gebouw zie, of ‘lees’ je eerst de buitenkant. Hoe het gebouw blijft staan is niet zichtbaar. Over de draagstructuur weet je niets. Je hebt ook geen idee wat er precies gebeurt als je op een lichtschakelaar drukt. Hoe iets eruit ziet is maar een heel klein onderdeel van het volledige ontwerp. Het meeste werk gaat zitten in verzinnen hoe iets gemaakt wordt en hoe dit betaalbaar blijft. Een schets van een groot gebouw zou je in een paar uur kunnen maken.  Een schets voor de Golden gate bridge maak je in 30 seconden. Daarna zijn duizenden uren nodig om het project uit te werken. Om nog maar te zwijgen van het aantal uren dat nodig is om de schets te bouwen.

Beoordeel project Ristrilin daarom niet op de buitenkant. De gevelindeling en materialen zullen misschien worden gewijzigd en ook de kleur kan nog gekozen worden. Kijk naar de draagstructuur en kijk vooral naar de fundering. En vervolgens waar rust de fundering op ?

Dit project gaat pas echt impact hebben als er behoorlijk veel mensen meedoen. Deel daarom dit bericht met anderen. Vraag jezelf af: Ben je een acteur in je eigen leven of figurant in het leven van anderen? Je hebt meer mogelijkheden dan je denkt. Je zult merken dat je mogelijkheden aanzienlijk toenemen als je een aantal randvoorwaarden laat vallen. Keep it simple. Verder zul je moeten gaan werken aan een strategie om zo slim mogelijk op een pad met een toekomst te komen.  Je zou iedere vrijdagmiddag kunnen afspreken met iemand die je niet kent, maar die wel een rol zou kunnen spelen.

Ik wil een aantal voorstellen doen. Concreet heb ik 3 projecten

1 -Ristrilin  <THINK>

Voor mijn projekt Ristrilin wil ik zelf een beschrijving maken voor een eco regio met 50.000 inwoners. De beschrijving is die van de situatie over 100 jaar.  Het jaar 2121 .Het is de omgeving waar onze achter kleinkinderen wonen. Voorlopig is Ristrilin het gebied rond Argentat in Frankrijk. De principes die ik aandraag zijn ook op andere plekken toe te passen. Verder hoeft het natuurlijk geen eeuw te duren. Ik vind het belangrijk om hierover na te denken, maar ik realiseer me dat een doel te ver weg leggen je niet motiveert om nu iets te doen. zie www.oikoslibre.org/ristrilin    Stuur me opmerkingen en wijs me op dingen die ik over het hoofd zie.

2-Plan-R   <ACT> 

Om  het wat concreter te maken werk  ik naast Ristrilin aan mijn 2e project : ‘Plan-R’. De R staat voor resilience, oftewel veerkracht, flexibiliteit en improvisatievermogen. De R staat ook voor het daadwerkelijk Realiseren van Resilience. Plan-R staat voor concreet worden. Vooral hoop ik je te inspireren om met een plan te beginnen. Wat wil je nou echt? Om ons heen wordt in rap tempo een ander plan gerealiseerd. Ik stel voor om kleine verplaatsbare huisjes te gaan bouwen, die volledig autonoom zijn. Als maat denk ik aan een 6m zeecontainer. Compleet met bevestigingsgaten op de juiste afstand zodat iedere vrachtwagen je huis mee kan nemen. Plan-R krijgt een eigen pagina www.oikoslibre.org/plan-r-nl .  De enige randvoorwaarde is voor mij dat je huisje er niet als een container uitziet.  Plan-R heeft als doel om de pioniers huisjes te realiseren om vervolgens, met deze huisjes, Ristrilin op te starten.

3-Verbeeldingskracht  <CARE> 

Mijn derde  project heb ik ‘Verbeeldingskracht’ genoemd. Power of imagination. Het doel van het verbeeldingskracht project is het zetten van een stip op de horizon. Je pakt nu een stuk papier en je schrijft op waar en hoe je over 7 jaar duurzaam wilt wonen. Maak een krabbel en een schetsje, doe er een lijstje om en hang het op. Gebruik positieve woorden en zeg nergens wat je niet wilt. Leg dingen niet teveel vast. Ga er voor deze visualisatie opdracht van uit dat je gaat verhuizen naar een vooralsnog fictieve plek in de toekomst. Ga vooral in op wat je ‘voelt’ bij deze plek. Wie wonen er nog meer? Het gevoel dat bij ‘Care’ hoort is het duidelijkst herkenbaar als je voelt wat het met je doet als je deze plek in de toekomst niet zou bereiken. Care is de emotie achter de creatie. Zonder actie of een goed plan kom je ook niet ver, maar de emotie is veruit het belangrijkste aspect van bewust creëren. ‘I don’t care’ geeft een gevoel dat aansluit bij buitenwijken van grote steden. Achteloos gooit men rotzooi op straat.  Care-think-act is de drie eenheid . Het mannelijk principe, think, en het vrouwelijk principe, care, krijgen samen een kind, act.

Je maakt vervolgens een fotomontage of gescande collage van je huisje in de omgeving waar je wilt wonen. Zoek een beeld voor de omgeving. Voor teksten voorlopig niet meer dan 500 woorden. Het doel is dat je uiteindelijk 2 pagina’s A4 vult. We beginnen met 1 beeld. Ik zet de beelden op internet. Denk ook eens na over je eigen beelden voor over 100 jaar. Je beeld van over 7 jaar zou de eerste stap in deze richting moeten zijn. Probeer thema’s van duurzaamheid in je visie te verwerken. Hoe hou je je huisje warm? Waar kook je op? Waar komt het eten vandaan? Als er een groep begint te ontstaan met concrete plannen, dan kunnen we samen gaan werken aan het optimaliseren en haalbaar maken. Dit gebeurt dan onder de vlag van Plan-R

Van alle beelden en teksten wil ik een boek maken. Je plan moet een bepaalde diepgang hebben. Het moet echt en authentiek voelen. Denk aan minstens 100 uur werk. Je zou ook als groep of familie kunnen deelnemen. Visualiseer jezelf in een voor jou ideale duurzame toekomst. Het doel is dat je iets visualiseert wat haalbaar is binnen het budget en de vaardigheden die je hebt. De beelden zet ik zonder je naam op www.oikoslibre.org/verbeeldingskracht  Geef je projekt een eigen naam en  kies een thema, dan kan ik de beelden groeperen. Als eerste richting heb ik 7 thema’s : Terug naar de natuur – Culturele identiteit – Het platteland – wereldwijde connectie – Harmonie en esthetiek – Wereldstad  – Onbegrensd.  Voel je vrij om thema’s toe te voegen.

Daag jezelf uit

Zelf volg ik altijd de omgekeerde stresscurve. Dat wil zeggen dat ik meteen hard ga werken en op het laatst rustig aan ga doen om er nog eens rustig over te denken of ik niets vergeten ben. Ga verder nog minstens een maand door vanaf het punt waar je normaal tevreden zou zijn. Schakel mensen in die meer tijd hebben dan jij. Iedereen kan meedoen.

Scenario 1

Er komt een soort revolutie. Je verplaatsbaar huisje gaat goed van pas komen. Ik stel voor om samen te gaan werken met de boeren. Word zelfvoorzienend en negeer de regering en doe niet meer mee. Ik heb nu 30 jaar gewacht en de regering is niet in staat gebleken om ook maar met één duurzame oplossing te komen. Zie verder de plannen voor Ristrilin om een alternatief te vinden voor het fenomeen ‘regering’.  We zullen dus in heel korte tijd een volwaardig alternatief voor onze top-down samenleving moeten opzetten. Dit zou kunnen werken als je met 1.000 huisjes tegelijk een regio uitkiest en samen gaat werken met de lokale boeren. Je bereidt alles voor en op D-day zet je allemaal tegelijk je huisje neer. Dit kan alleen werken als je volledig autonome huisjes hebt en geen enkele vorm van rotzooi maakt. Verder maken we een gedetailleerd ontwerp voor het geheel. Een soort éénzijdige ‘Green Deal’ met onze overheid. We lossen het zelf wel op. Denk ook eens aan de ‘vrije jongens’ van Van Kooten en de Bie. Jullie laten ons met rust en wij laten jullie met rust. We kunnen in korte tijd een modelsamenleving neerzetten die het hele duurzaamheidsvraagstuk oplost. Alle gemaakte plannen voor de Eco regio kunnen we hier in praktijk brengen. Eerlijk gezegd denk ik dat er maar weinig mensen zijn met genoeg lef om dit echt te gaan doen. Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Uiteindelijk is het ergste wat je kan gebeuren dat je wordt gedwongen om je huisje weer weg te halen je zet hem dan op een vrachtwagen en gaat door naar scenario 2

Scenario 2

Je hebt je huisje gebouwd en heel Nederland is nog steeds in diepe slaap en de revolutie is niet van de grond gekomen. Het plan van het World Economic Forum wordt uitgevoerd en je voelt je steeds meer een vreemde in je eigen land. Je zet je huisje op een vrachtwagen en laat het transporteren naar een eco regio in opstart. Ik ga hard werken aan de voorbereidingen hier in Frankrijk, maar wie weet kom je in Bulgarije terecht.

Je gaat niet een put graven als je huis in brand staat. Denken dat je je huis wel verkoopt als de nood aan de man is en dat je vervolgens een huis in het buitenland kunt kopen in een economie die op instorten staat, is een riskante operatie. De regering is er op uit om je te ontdoen van iedere vorm van bezit. Geld op de bank ben je kwijt op een goed moment. Aandelen zijn niets meer waard en er wordt wettelijk bepaald dat privé bezit van goud verboden is.

Ik heb nog een waslijst met punten, maar die zijn voor een volgende brief. Het zijn wilde plannen , maar wij leven in rare tijden.  Ik ben op zoek naar mensen die hier samen met mij wat uren in willen steken. Graag hoor ik verder of er nog opmerkingen zijn. Praat hier met anderen over en als je met een beter plan komt hoor ik het graag.

Stuur een mailtje naar contact@oikoslibre.org  Dan hou ik je op de hoogte

Groet,

Peter

mail!

Join us

Take a look at our Privacy Policy for more info.

Close Menu