OïkosLibre SASU   0555 28 26 01 Samedi 15.00-19.00   contact@oikoslibre.org

Introductie

versie 24 october 10.00             KLIK OPNIEUW INLADEN VOOR DE LAATSTE VERSIE

De knoppen hierboven verwijzen naar de hoofdstukken. Onder ieder hoofdstuk zit een knop met ‘TopMenu’ die je weer naar boven brengt. Onder elk hoofdstuk ga ik nog een knop maken die je doorstuurt naar een mapje met losse info. Als je pdf bestanden of plaatjes hebt die van toepassing zijn op het onderwerp, dan zet ik die hier neer. Onder ‘ecoregio’ zit al een dergelijke knop.

De knoppen hierboven krijgen een rood randje als ik recent iets heb toegevoegd. De toevoeging is onderstreept. Zie de knop ‘energie’ bijvoorbeeld.

Ik sluit nog steeds niet uit dat dit project ook in Nederland vorm kan krijgen. Dit hangt er vanaf of de ‘vrijheidsbeweging’ voet aan de grond weet te krijgen. Ik hoorde ‘Willem’ al spreken over enclaves die een eigen koers gaan varen.  Een maatschappij binnen de maatschappij. Ik betwijfel of dit makkelijker is dan iets in Frankrijk opstarten, maar emigreren is ook een behoorlijke onderneming. Mijn beschrijving van een Ecoregio is in zekere zin algemeen toepasbaar als model voor een duurzame samenleving. Het belangrijkste is om concreet en eerlijk te worden over alle details. In de hoofdstukken hieronder ga ik daar een opzet voor maken en die wil ik stap voor stap gaan verfijnen. Links of rechtsom ontkomen we er niet aan om een aantal stappen terug te doen.

Graag kom ik in contact met specialisten op het gebied van de afzonderlijke hoofdstukken. Tips en links zijn ook welkom.

Voorlopig wil ik mij richten op één basis concept voor een ‘eco regio’. Als je aanvullingen hebt op mijn teksten of wellicht een ander basisconcept onder de aandacht wilt brengen, dan kun je de tekst mailen naar contact@oikoslibre.org   Of ik de aangeleverde teksten toevoeg aan de internet versie hangt af van de relevantie voor het centrale idee dat ik over wil brengen. voorlopig wil ik niet teveel in details verzanden. Al het opgestuurde materiaal zal ik opnemen in een document dat ik later als PDF op internet zet. Voel je vrij om het niet met me eens te zijn. Wijs me op zaken die ik over het hoofd zie. Onderstreepte tekst is recent toegevoegd. Na verloop van tijd haal ik de strepen ook weer weg. Als tekst cursief is overweeg ik om deze niet in de basistekst op te nemen. Verder ontbreken er overal stukken. Hier wordt nog over nagedacht. Ook staan sommige zaken 2 keer vermeld. Het is lastig om duidelijke scheidingen tussen de hoofdstukken te maken. Ik hoop dat de teksten de lezer aan het denken zetten. Hoe ziet mijn toekomst eruit? en wat kan ik nu doen om dit toekomstbeeld te realiseren?

Mijn doel is om een aantal randvoorwaarden en onderdelen te beschrijven van een ‘Eco regio’ Een eco regio is een mini economie met een ecologische basis. Het is mijn bedoeling om hiermee te gaan experimenteren. Al jaren wordt gesproken over een ecologische transitie. Waar naartoe wij een transitie gaan maken blijft onduidelijk. Daarom wil ik op een kleine schaal het eindpunt voor deze transitie gaan verkennen. Alsof je een kleine groep vooruit stuurt om te kijken of de weg begaanbaar is.

Pioniers

Ik ben op zoek naar pioniers. Als het idee je aanspreekt om met een huifkar het amerikaanse westen in te rijden, dan is mijn plan iets voor jou. Als je graag de folder wilt ontvangen om daarna thuis op de bank te gaan kijken of de voorwaarden wel gunstig zijn, dan moet je er niet aan beginnen.

We beginnen vanaf 0 in het jaar 0. Met gemotiveerde pioniers kunnen we in een aantal jaar een behoorlijk duurzaame manier van leven opzetten. Directe lijnen tussen producent en gebruiker. Geen verpakkingen. Alles simpeler en eenvoudiger.

Ecoregio

Ik ben betrokken bij de opzet van een aantal ecodorpen in Frankrijk. Het idee van opnieuw beginnen speelt hier een belangrijke rol. Toch ben ik van mening dat een Ecodorp niet de geschikte vorm is om de vernieuwing gestalte te geven. Er zijn vier belangrijke problemen. Het vinden van een plek die groot genoeg is vormt in de praktijk een groot probleem. Vervolgens is het wachten op alle toestemmingen een verhaal van jaren. Een derde probleem is de financiën. Hoe betaal je een terrein van tientallen hectares? Tot slot is een groep van 20 eigenwijze idealisten een garantie voor heel veel gezeur en vergaderingen.

Een haalbaarder idee is om de oplossing in een grotere schaal te zoeken. In Europa wil ik een aantal regio’s vinden van ongeveer 60 km². Dit is de maat van San Marino, een landje in het noorden van Italië. San Marino bestaat al honderden jaren, heeft geen staatsschuld, werkeloosheid of andere problemen. Door een regio niet te groot, maar ook niet te klein te maken, ontstaat een gebied dat een eigen koers kan varen. Het is verder belangrijk dat deze Eco-regio geografisch gezien een beetje los staat van de omgeving. De regio heeft zowel een ecologische als een economische kant. Het Ecoregio netwerk ontwikkelt zich dan als een soort wortelstructuur om de bestaande regio te voeden met duurzaame oplossingen. De bestaande bewoners gaan na verloop van tijd inzien dat het helemaal niet gek is om mee te doen. Je kunt dan bijvoorbeeld lokaal voor een lagere prijs je dagelijkse spullen krijgen en er is een netwerk van hulp in allerlei vormen

De term ecoregio komt uit de hoek van de biologie. Een ecoregio (ecologische regio), soms bioregio genoemd, is de op één of twee na kleinste ecologische eenheid. Een ecoregio is een onderdeel van een grotere ecozone.

Ecoregio’s in de biologie zijn relatief grote gebieden van land of water die in geografisch en ecologisch opzicht min of meer homogeen zijn. De biodiversiteit van flora, fauna en ecosystemen die een ecoregio karakteriseren neigen af te wijken van die van andere ecoregio’s.

Welke biotopen in een ecoregio kunnen voorkomen wordt vooral bepaald door het klimaat, de geologische ontstaansgeschiedenis en de samenstelling van de bodem. In deze zin verschillen de Ecoregio’s allemaal van elkaar, afhankelijk van de lokale condities.

Binnen ecoregio’s kunnen eventueel nog kleinere ecodistricten worden onderscheiden (de routes), en ten slotte ecosystemen. (de huishoudens)

Ik stel voor om in een regio de menselijke ingrepen in het aanwezige natuurlijke ecosysteem te verweven. Enten is een mooi voorbeeld. Je gebruikt de bestaande wortels en je voegt iets wat vrucht draagt toe.

Het gaat erom dat er een goed ontwerp gemaakt wordt. De permacultuurprincipes zijn hierbij de basis. We kijken om te starten naar ontsluiting en naar waterhuishouding. Bij beiden zijn de hoogteverschillen belangrijk. Als je een gebied voor de fiets toegankelijk wilt maken moet je zoveel mogelijk de hoogte verschillen vermijden

klik met de rechtermuis knop op een plaatje en kies ‘view image’ voor een groter kaartje

wonen aan een fietsroute

De basis van mijn plan is een fietsroute. In de permacultuur is het gebruikelijk om te beginnen met ontsluiting.

Dit zou een fietsroute moeten zijn die toegankelijk is voor allerlei vormen van langzaam verkeer. De maximale snelheid voor auto’s is 40km/h. Voor eventuele vrachtwagens en tractoren zelfs nog langzamer.

Wonen aan een langzaamverkeersroute maakt het mogelijk om de huizen meer in contact te brengen met de weg. Interessant voor mensen die iets maken en verkopen.

Het is belangrijk dat de fiets route 2 plekken met elkaar verbindt, of via een lus aan een centrale plek is verbonden. Het geheel noem ik een ‘Oikos’

Een plek of ‘hart’is bijvoorbeeld een dorpscentrum of een eco dorp met enige afmetingen.
Er zijn hier winkels, een wekelijkse markt, een restaurant en een hotel in een stijl van voor 1900. Er is geen moderne architectuur of hedendaagse rommel. Alles op deze plek heeft kwaliteit en sfeer. Denk aan straatlantaarns en zelfs de verkeersborden.

Misschien truttig, maar ik woon liever in een middeleeuwse omgeving.

klik met de rechtermuis knop op een plaatje en kies ‘view image’ voor een groter kaartje

de Corrèze

Ik richt mij voorlopig op de Corrèze en stel voor om de inspanningen te concentreren op één regio. Er kan hierdoor een zekere symbiose ontstaan en het is belangrijk om onze krachten te bundelen. Ik heb dit project ‘Ristrilin’ genoemd. Aan de hand van een aantal kaartjes wil ik laten zien dat de Corrèze en omliggende departmenten relatief gunstig gelegen zijn.

Het grote probleem in Frankrijk is een allesvestikkende bureaucratie. Verder is Frankrijk geen land van ondernemers. dit hangt natuurlijk samen.
Als je het simpel houdt en geen personeel in dienst hebt, is het leven buiten de kaders redelijk goed mogelijk. Je kunt starten als autoentrepreneur. Je betaalt dan 20% belasting en hoeft verder geen boekhouding bij te houden. Je kunt alleen geen kosten aftrekken. De grootste hobbel is een verzekering. Vooral de bouw is nogal geregelementeerd en je hebt een diploma of aantoonbare ervaring nodig om verzekerd te zijn.

Stabiliteit met een historie van toerisme, waarbij er bovendien veel engelsen, belgen en nederlanders permanent wonen. sinds kort hoor ik ook steeds meer duits en af en toe spaans

Kaartjes

Er is droogte in het zuiden. Rond de grote steden is er luchtvervuiling en kans op sociale problemen als de economie niet meer goed functioneert. Het pesticiden gebruik is laag in de Corrrèze en stroomopwaarts van de Dordogne. Dit komt omdat er relatief weinig landbouw is
Er is geen overbevolking. De kerncentrales liggen op 150 km. Dat is niet ver ,maar Frankrijk staat er vol mee. Verder is de 5G en EMF vervuiling is relatief laag. Let voor de grap op het aantal 5G masten dat commercieel beschikbaar is in Nederland en in Frankrijk. Er is voldoende regen maar er is hier geen overstromingsgevaar . Voldoende daglicht is een voordeel. Ik ben niet zo’n fan van Scandinavië.
Zoek een stabiele regio met een historie van toerisme en weinig culturele spanningen.
Zie onderstaande kaartjes. Je snapt waarom ik het midden van het zuiden van Frankrijk gekozen heb.

Electro smog

emf dichtheid

klik met de rechtermuis knop op een plaatje en kies ‘view image’ voor een groter kaartje

Vervuiling

klik met de rechtermuis knop op een plaatje en kies ‘view image’ voor een groter kaartje

Klimaat

klik met de rechtermuis knop op een plaatje en kies ‘view image’ voor een groter kaartje

Natuurrampen

hoogtekaart
bij een aardkorst verschuiving van 30 graden in de richting van de evenaar stijgt het zeeniveau met 300m. Dit als gevolg van de rotatie van de aarde en de bult water die dit veroorzaakt op de evenaar. Argentat ligt dan aan de kust.

Aardbevings gebieden in roodbruin

klik met de rechtermuis knop op een plaatje en kies ‘view image’ voor een groter kaartje

Meesterschap

Het gaat om het terugvinden van kwaliteit. Op het moment dat je ergens een mooie foto van kunt maken die niet zou misstaan in een antiek prentenboek, dan ben je op de goede weg. Duurzaamheid en tijdloosheid gaan samen en verder moet er veel aandacht zijn voor het mooi verouderen. Veel moderne dingen zijn vies en lelijk na 10 jaar
Meesterschap gaat over echt je best doen.
Het doel van deze inspanning is om een prettige en karaktervolle omgeving te creëren. Hierbij kan geput worden uit de historie en cultuur van de plek. Dit is fijn om in te wonen en een visite kaartje voor toeristen. Het gaat om hervinden en behouden van de indentiteit van een regio.
Het is niet uitgesloten dat sommige regio’s zich volledig gaan richten op modern en industrieel. Ik wil juist iets opzetten wat modern of eigentijds is zonder dat het modernistisch is.

Ristrilin

Het is het jaar 2121 of eigenlijk het jaar 101, want we beginnen vanaf nu overnieuw. De wereld over 101 jaar bestaat uit 2 delen. Het grootste deel van de mensheid leeft in techno megasteden. Over de aarde is er een 20 tal van deze steden. De bewoners zijn niet echt mensen meer, maar een soort kruising van mens en machine. Alles wordt gestuurd en gecontroleerd door artificiele intelligentie. Er is geen enkele vorm van privacy meer en het is zelfs mogelijk om een lichaam te delen met meerdere anderen. door in te loggen op een ander lichaam hoef je jezelf niet meer fysiek te verplaatsen. Je denkt misschien dat dit allemaal vergezocht is, maar realiseer je dat de technologie om dit te doen nu al bestaat. Ook lijken online computerspellen al heel veel op deze situatie. In de film ‘Avatar’ maken we ook al kennis met het idee van het achterlaten van je beperkte lichaam en in de film ‘Robots’ gaat het over upgraden en vervolgens opruimen van de oude rommel. Niet verwonderlijk dat Bill ineens zo in beeld is, dit is helemaal zijn straatje. Dit gaat waarschijnlijk niet tijdens ons leven gebeuren. Toch is er wel een taak voor ons op dit moment. Je kunt hier niet een beetje half aan meedoen en we zien wel.  Als je nergens voor kiest is dat ook een keuze. Onze kinderen zullen in de wereld leven die wij hebben gecreëerd.

Op het platteland leven de mensen die het anders willen doen.  Mijn belangrijkste boodschap is om te stoppen met mobiel bellen en wifi en om je zo concreet mogelijk voor te gaan stellen wat je zou willen in de toekomst. Het project Ristrilin heeft als doel om alternatieven te beschrijven en in beeld te brengen. Daarna gaan we plekken zoeken om de plannen te realiseren

Ik ga ervan uit dat er figuren zijn, zoals Snape uit Harry Potter, met een heel andere agenda dan je had verwacht. Zij gaan ons niet redden, maar helpen waar mogelijk. Niemand gaat ons redden. We zullen het zelf moeten oplossen. Doe wat je kunt, want dat is genoeg.

Landbouw

Vraag je eens af wat je zou doen als je niet meer afhankelijk was van voedsel. Geen afwas meer. Nooit meer naar een supermarkt. Borden en bestek heb je niet meer. Je vraagt je niet meer af wat je morgen gaat eten, of hoe je dat gaat betalen. 4 uur slaap per nacht is voldoende. Wat ga je doen met 20 uur, elke dag weer ? Dit gaat misschien te ver, maar het is altijd goed om uitersten te bekijken.
Om leeg voedsel te verteren is enorm veel energie nodig. Het rendement is laag. Het rendement is zelfs onacceptabel laag als je gaat gaat kijken hoeveel grondstoffen nodig zijn om dit lege voedsel te produceren , op te slaan en te transporteren. Vervolgens moet je lichaam alle chemicaliën uit het voedsel zien kwijt te raken. Ook het eten van bewerkt of geraffineerd voedsel heeft een problematische kant. Om geraffineerde suiker te verteren worden er mineralen aan je lichaam onttroken

Het is goede een start om meer rauw kwaliteitsvoedsel te eten. Je zult merken dat je met de helft van de calorieën ook nog prima functioneertIk stel voor om een voedsel landschap aan te leggen rond je huis. Dit landschap wordt ook bewoond door koeien , paarden, geiten, kippen enz.
Zij doen het onderhoud

Accepteer dat je eet wat in dit landschap goed groeit en accepteer dat je moeite moet doen als je ingewikkeld wilt eten.

Ecotoerisme

De startmotor voor een Ecoregio

Lokaal geld

Ik wil voorstellen om de waarde van grond die voor wonen of landbouw gebruikt wordt te koppelen aan de waarde van het geld
De waarde van de grond stijgt als er een effectievere en intensievere productie op plaats vindt. Dit zou gelijke tred kunnen houden met de behoefte aan geld als ruilmiddel. Als onze maatschappij zou worden gereduceerd en er wordt land teruggegeven aan de natuur, dan daalt ook de hoeveelheid geld die in omloop is

Grond is een waardevaste belegging , maar niemand is persoonlijk eigenaar van de grond. Je bent aandeelhouder in de grond en deze aandelen zijn het ruilmiddel voor het uitwisselen van produkten en diensten. Hiermee kan de problematiek van te dure grond worden doorbroken. De grond is al gekocht en je krijgt simpelweg gebruiksrechten zonder daarvoor iets te betalen.

Rente of het verhuren voor meer dan de kostprijs voor onderhoud en afschrijving moet stoppen.
Kaders openbreken door gebouwen te realiseren met een oneindige levensduur in de oude dorps- en stadskernen. Dit wordt gezien als beleggen in grond. Je kunt geen eigenaar zijn van dit onroerend goed. Dit is het cultureel erfgoed van een land en dit is het onderpand voor de munteenheid

Losse gedachten

Er is eigenlijk maar één probleem en dat is de overheid. Alle problemen hadden 30 jaar geleden al kunnen zijn opgelost. Dit vraagt alleen een inspanning en verantwoordelijkheid van de bevolking. Om goede keuzes te maken is een goed onderbouwd verhaal nodig en alternatieven zodat we kunnen kiezen.

De overheid is hierin niet geslaagd. Het bedrijfsleven verkoopt graag dingen die ze op de plank hebben liggen. De politiek wordt ‘geadviseerd’ door het bedrijfsleven. Er ontstaan hierdoor de meest kromme oplossingen die aan de bevolking als duurzaam verkocht worden.

 

Wat zou er gebeuren als je geen regels meer hebt? Iedereen wordt persoonlijk aansprakelijk en dan vooral de top van het bedrijfsleven. Ook ‘experts’ , wetenschappers en journalisten worden aansprakelijk

er is een vorm van dagelijks bestuur. Er is geen overheid. Het bestuur kan niets veranderen en heeft geen enkele vorm van macht. Er is een absoluut minimum aan regels

marktwerking is nodig, maar binnen een ethisch en ecologisch kader
effectiviteit niet uit het oog verliezen
Hoe bepaal je het nut van mooie details

georgia guidestones. voorkom dat een groot deel van de bevolking niets productiefs voor de samenleving doet
en zelfs tegenwerkt door regels en formulieren

Geld met geld verdienen. moet niet worden aangemoedigd.
Je verdient geld met vaardigheden

Ik kan niet anders dan constateren dat het vernuft waarmee we onze maatschappij hebben vormgegeven volledig in het niet valt bij het technologisch vernuft dat we in de laatste 100 jaar hebben ontwikkeld.
Ik ben overigens een fel tegenstander van technologie, daarover meer in een ander hoofdstuk.

Grond is niet in eigendom
familie lijnen zijn de basis

Er is kennelijk een allesomvattend plan, zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn
Wat is nu de echte agenda?

Als we geen alternatief hebben voor deze agenda is er niet veel te kiezen. Een goed alternatief opzetten vraagt veel tijd en je gaat niet een put graven als je huis in brand staat.

Wij zijn het niet meer gewend om de dingen zelf te regelen. We hebben alles overgedragen aan de overheid.

Wat is de rol van spiritualiteit en bewustzijn in een technologische samenleving?
Wij leven nu in een technocratie. De keizer, of overheid, heeft geen kleren aan. Als je daar iets over zegt ben je een complotdenker. De keizer weet van toeten nog blazen, maar heeft een vlotte babbel. Rutte in zijn hermelijnen mantel in de krant. Een impressie, gemaakt door de media.  Is dat de rol van de media? De keizer aankleden? 

Transport

Reduceren tot 10% door een herontwerp van zo ongeveer alles. Alles lokaal is de basis
niet zo snel mogelijk , maar zo effectief mogelijk

Vermijd het slepen met zware dingen. Alles met de fiets, kleinschalig en simpel.

Energie

Over energie is nog heel veel te zeggen. Ik ga even niet in op de situatie in steden. Dit vraagt een andere aanpak. De principes blijven hetzelfde. Benut de zon en veel en veel minder gebruiken.

De hoofdverwarming is de zon. Via zonnecollectoren of buizen wordt water warm gemaakt en daarmee wordt in de zomer de aarde onder het huis verwarmd. In juli begint het opwarmen van de kleivloer in het huis. Deze vloer is 50cm dik en de verwarming begint onderaan. In de winter wordt de bovenlaag van de kleivloer verwarmd. Als de bovenlaag voldoende warm is gaat het systeem weer verder met het verwarmen van de onderkant. De kleimassa en grond onder het huis is een soort warmte accu. Als de zon schijnt, zelfs in de winter, kun je met een behoorlijk oppervlak aan panelen heel veel warm water maken. Het gaat er om dat het overschot tijdelijk wordt opgeslagen.

Op het platteland denk ik dat slimme houtstook de beste optie als aanvulling is. We zullen het houtfornuis opnieuw moeten ontwerpen. Er komt een katalystor in en de schoorsteen wordt voorzien van een electrostatisch roetfilter. De stookruimte is minimaal in afmetingen en er wordt zeer heet gestookt. Het fornuis verwarmd indirect een klei massa en verder wordt alleen gestookt als er ook iets gekookt wordt.

Wat willen we? Onze volledige stijl van leven is gebaseerd op eindeloze beschikbaarheid van energie. Als je maar betaalt.

Ik stel voor om het hele energievraagstuk alleen maar op basis van vervuiling te bekijken en vervolgens te zien als een uitdaging voor ons allemaal.

We gaan eerst 90% minder gebruiken en dan kijken we hoe we de laatste 10% op gaan wekken.

In de ene regio waait het veel en in een andere regio schijnt meer zon. Grotere verbruikers zouden zich moeten vestigen op plekken waar de energie voorhanden is

Hoogspanningsleidingen zijn voor mij een groot vraagteken. Net als gesleep met spullen over de hele aardbol.

Mijn grote voorkeur gaat naar zo lokaal mogelijk en alleen als je het nodig hebt. Zou het acceptabel zijn om in een ecoregio maar 6 uur per dag

Dit vraagt een nogal radicaal andere levensstijl. 80 zonnepanelen op je dak alleen maar voor eigen gebruik vind ik volledig onacceptabel.

Voor gemotiveerde pioniers is dit vrij eenvoudig te halen. De vraag is alleen wat het economische verdien model is.
Voor steden is dit lastig

Ik stel een soort laagverbruikcontract voor, waarbij het vermogen dat je aan het net kunt onttrekken variabel is en afgestemd op het aanbod.
Dit is een beetje de situatie van een autonoom huis. Je kunt dan een aantal dingen niet als er te weinig zon is bijvoorbeeld. Pech. Dit lijkt ook een beetje op het leven met de seizoenen. Je eet geen tomaten in de winter

Twee zaken moeten we uitelkaar halen. Warmte energie en electrische energie.
Om alles goed te vergelijken wil ik voorstellen om de eenheid ‘Wcontinu’
te gebruiken. Dit is het verbruik in kWh/jaar gedeeld door het aantal uren in een jaar. Je zult merken dat de warmtebehoefte al snel 1000Wconitu is. dwz. het wordt theoretisch 24 uur per dag gebruikt. De behoefte aan electische energie is beperkt tot 100W continu. Iedere Nederlander verbruikt gemiddeld 700W continu. Dit is inclusief de industrie

Als je zelf 24 uur per dag met een fiets stroom zou opwekken kom je tot 100Wcontinu. Ik gebruik Wcontinu omdat je daar gevoelsmatig iets bij voor kunt stellen. kWh per jaar is vaak een groot en abstract getal. Het aantal Wcontinu is een soort energieportemonnee. Een zonnepaneel levert 20Wcontinu per m2. Dat is even slikken als je met je portemonnee in de energiewinkel staat om 700Wcontinu af te rekenen en je hebt 10m2 zonnepanelen. Een 3mW windturbine levert 750kWcontinu. Genoeg voor ongeveer 1000 personen. Hier betaal je 2 miloen euro voor. Dat is dus 2000 euro per persoon. Bij kleinere windturbines gaat dit bedrag omhoog. Met de kosten van onderhoud is geen rekening gehouden. Je zou ervoor kunnen kiezen om als Eco regio een dergelijke molen neer te zetten en daarnaast de consumptie met een factor 10 te verkleinen. 10.000 personen en één windmolen. Als het niet waait heb je een kleine accu voor wat lampjes en als het waait zet je alles aan wat vermogen vraagt.
Als Ecoregio kun je dit van de bewoners vragen. Leven met de wind, net als leven met de seizoenen. De industrie is rond de molen geplaatst en doet mee in het spel van beschikbare wind. De producten zijn daardoor iets duurder, maar waar een wil is, is een weg.

Je zou in het model van zonnepanelen en 90% reductie ook kunnen kiezen voor 3.5m2 paneel per persoon. Dat klinkt realiseerbaar. Combinaties wind-zon zijn natuurlijk ook mogelijk. alles wordt haalbaar als je 90% bespaart.

Ik leef zelf al 15 jaar zonder electriciteits aansluiting en met de nodige aanpassingen is dat te doen. Ik heb maar 3m2 aan panelen. Als je 70Wcontinu p.p. in je energieportemonnee hebt moet je voor de grap eens op gaan tellen wat het vermogen is van alle apparaten die je gebruikt, maal het aantal uur gebruik per jaar en dan gedeeld door het totaal aantal uur dat er in een jaar zit. Een internet en tv box blijkt ineens heel hoog te scoren met 17Wcontinu, omdat die 24 uur aanstaat.

Het grootste probleem met electra is dat het schadelijk is voor de gezondheid. Vooral bij hoge voltages, maat ook door ‘vuile stroom’ Ik ga hier later verder op in.

Afval

Onder het kopje afval gaat het over alle problematische effecten van onze moderne samenleving. Vervuiling is ook onderdeel van de afval problematiek. De revolutie van draadloos heeft ook een enorme vervuiling met zich mee gebracht. De industrie ,met de politiek aan een lijntje, zegt natuurlijk dat er niets aan de hand is. Eind jaren 90 begonnen de vliegtuigen ineens sporen achter te laten. Een ‘condens’streep in de lucht van duizenden kilometers reken ik ook tot vervuiling. Reken maar dat kunstmatige wolken invloed op het klimaat hebben

Voorkom recyclen. Dit kan resulteren in een houding bij de consument om door te gaan met alles weggooien. Het wordt immers gerecycled.
Reductie, daar gaat het om. Niet een beetje, maar gewoon met 90%

Levensduur maximaal en aantal gebruikers maximaal: huur bijvoorbeeld een kwaliteitsboormachine. Inplaats van dat iedereen zelf een aabieding bij de Gamma koopt.

We zullen terug moeten naar de tekentafel, Tijdloze ontwerpen die onderdeel zijn van een cultuur en slimme tijdelijke oplossingen, die er niet als bouwkeet of vakantiehuisje uitzien. Dit geldt voor gebouwen , maar ook voor meubels en zelfs voor auto’s zou je een scheiding kunnen maken tussen gebruiksvoertuigen en Erfgoed

Erfgoed : Onderhoud/Renovatie/Restauratie/cultuur/ identiteit
Flexibel: Hergebruik/demontage/verplaatsbaar/modules

Recyclage met een zo lang mogelijke cyclus. Vermenging en lijmen van materialen vermijden.

Composteren is een optie bij bijvoorbeeld weggooiverpakkingen. Er is een risico met chemische zooi die ons verkocht wordt als compostabel, dat we er later achter komen dat er toch iets over het hoofd is gezien. Ik ben wetenschappers gaan zien als grote kinderen in de rol van tovenaarsleerling. Als je van toeten nog blazen weet mag je best wat rommelen met chemicaliën in een schuurtje. Je brouwsels vervolgens met tonnen tegelijk over de aarde strooien is iets dat wij echt moeten voorkomen.

Onderwijs en Gezondheid

Ik maak hier één hoofdstuk van. Gezondheid is de basis. Zonder een goede gezondheid kom je nergens. De eerste taak van onderwijs zou dus moeten zijn om jezelf gezond te houden. Een emotionele gezondheid is hier een belangrijk onderdeel van. Dit is bij uitstek het domein van onderwijs omdat dit voor veel kinderen het eerste en meest vormende contact met de samenleving is.

Het is denk ik belangrijk om een holistische start te maken. begrijpen dat alles met alles te maken heeft. Naar mijn gevoel moet leren als lineair proces, in het begin zoveel mogelijk vermeden worden

er ligt dus een enorme taak en verantwoordelijkheid bij onze leraren en leraressen. Als je er in slaagt om een kind in zijn of haar kracht te zetten, dan is dit een onvoorstelbare investering in de toekomst. Bovenalles wordt het een uitdaging om een kind niet de weg te wijzen, maar de weg te laten ontdekken. Er is een kans dat jij een kind de verkeerde weg wijst. Ga ervan uit dat iedere leerling een groter potentieel heeft dan jij zelf. Stop met het meten van vooruitgang met je eigen denkkader als referentie.

Ik kon op de lagere school alleen mijn naam goed schrijven en kreeg een mavo advies. Mijn ouders hebben dit advies genegeerd. Er is alleen wel een risico van overschatten van je kind. en dan vooral op het intellectuele vlak. Men denkt nog steeds dat je gelukkiger wordt van een zo hoog mogelijke opleiding en ouders willen dit voor hun kinderen mogelijk maken.

Preventie, diagnose en gerichte aktie zijn de drie pijlers voor gezondheidszorg. Als je erover nadenkt is dit ook wel van toepassing op onderwijs. Zullen we het vanaf nu ‘bovenwijs’ gaan noemen? Care-Think-Act. Zorg (care) is een belangrijke vaardigheid die geleerd moet worden.

Diagnose (think) is ook iets om over na te denken. In het algemeen gaat het om de vraag: Wat is het probleem? Dit kun je op een auto toepassen, maar ook op een samenleving of op een ‘ziek’ persoon. Bij vage klachten is het voor een traditionele arts zo goed als onmogelijk
om een diagnose te stellen.

Stel je hebt duizend auto’s die niet starten. Vervolgens heb je een behandeling of medicijn en die bestaat uit het vervangen van de accu. In een dubbel blinde test vervang je bij 500 auto’s de accu en bij 500 auto’s zet je dezelfde accu terug.  Na deze behandeling blijkt 20% van de auto’s waar de accu daadwerkelijk is vervangen te starten. Tegenover 2% in de controle groep. Het resultaat in de controle groep berust op toevallig herstellen van een slecht contact.

Je zou kunnen concluderen dat het medicijn werkt, want het scoort beter dan de controlegroep. De vraag is of dit effectief is, want 80% van de behandelde auto’s start nog steeds niet. Wat gebeurt er als dit onderzoek wordt uitgevoerd door een accu fabrikant die bovendien goed verdient aan het recyclen van accu’s?

Je vraagt een monteur om een diagnose en je verwacht dat het probleem is opgelost na de behandeling. Je komt dan medisch gezien op het terrein van de gebroken benen en grote wonden. De medische specialisten kunnen dit feiloos. Bij vage klachten gaan de medici de mist in. Wat dacht je van fibromyalgie? sinds 1990 toegenomen met een factor 70.  Of  een bipolaire stoornis met een toename van  een factor 100 sinds 1990? Chronische vermoeidheid scoort zelfs een toename met een factor 110. Nog steeds zijn er artsen die beweren dat het allemaal tussen de oren zit.

Maar wat is nu eigenlijk ziekte? Naar mijn idee is ziekte het proces van herstellen van een balans. Dit herstel kan onmogelijk zijn door bijvoorbeeld externe factoren. Je bent dan chronisch ziek zoals bijna 60% van de bevolking. Het herstel kan ook uit de hand lopen door diverse onderliggende factoren. Als deze factoren niet worden meegenomen in het hele verhaal van gezondheid, dan komen we nergens.

Ziek worden is niet gewoon pech. Het is zelfs de vraag of we het woord ziek zijn nog wel moeten gebruiken. Ben je ziek als je last hebt van je longen in een stad met veel luchtvervuiling?

Visie

Vaak wordt een analyse van de bestaand situatie omgezet in een visie. We gaan alles wat nu niet goed gaat in de analyse beter doen. Daar spreken we doelen en een planning voor af en dan hebben we een visie.

Is dit een visie? Dit is de benadering van een ambtenaar. Wie bepaalt wat er niet goed gaat? Wie bepaalt hoe de verbeterde situatie eruit ziet? Waarom moeten we allemaal hetzelfde doen en denken. Als je een angstige bureaucraat, met een zeer beperkt voorstellingsvermogen, een visie laat maken, wat kun je dan verwachten?

Een visie zou totaal los kunnen staan van de huidige situatie. Het is aan te raden om bij het komen tot een visie een ander pad te volgen dan het pad dat ons in de problemen gebracht heeft. Om los te komen uit een kader moet je een wezenlijk andere logica gebruiken. Om dit toe te lichten moet je eens 4 punten op een papier zetten, die samen een denkbeeldig vierkant vormen. Maak nu een gesloten vorm die ook door deze 4 punten gaat, maar je mag maar drie rechte lijnstukken gebruiken. Je zult merken dat het vierkant iets dwingends is, terwijl deze als vorm niet bestaat. Er zijn alleen maar punten. Zo werkt het ook in ons hoofd je zet onbewust dingen vast die eigenlijk ter discussie zouden moeten staan.

Ik wil een poging doen om mijn visie om te zetten in concrete beelden en oplossingen. Mijn visie is niet een analyse. Ik wil een voorstel doen. Ik gebruik daarbij een zelfde benadering als wanneer ik een huis voor iemand zou ontwerpen. In dit geval ben ik zelf de opdrachtgever en ik maak een ontwerp voor mijzelf. Dit ‘huis’ noem ik een Oikos. Een Oikos is een plek, of netwerk van plekken, waar je 90% van je tijd doorbrengt.

In feite sta ik dus voor een ontwerpopgave. Ik zie een Oikos als een groot gebouw en daar komt ook veel techniek bij kijken. Hoe laten we de lampjes branden en hoe houden we het warm?
Een ontwerp is altijd een antwoord op een vraag. Hoe preciezer de vraag, hoe effectiever een ontwerper aan de slag kan.
Verder is het belangrijk om te werken aan het openbreken van kaders. Het grootste probleem van een gebouw is op dit moment de prijs. Bijna niemand kan nog een huis zelf betalen van zelf gespaard geld. Ik heb zelf een husi gebouwd van 80m2 met een budget van 10.000 euro.
Dat is een bedrag dat je nog bij elkaar kunt sparen. Zelfbouwen is het openbreken van een kader. financieren zonder rente ook. Het volgend probleem is dure grond. Ik wil dit koppelen aan de problematiek van lokaal geld. Zie hiervoor een apart hoofdstuk

Een ontwerp is in feite duizenden keuzes. Om een zekere coherentie te krijgen in het plan is het handig om leidende thema’s te definiëren. Ik zoek bijvoorbeeld mijn oplossingen in het benutten van de kracht van de natuur, zoals die is.  Je zou ook het vinden van technologische oplossingen kunnen kiezen als hoofdthema. Verder wil ik graag iets ontwerpen wat zo divers mogelijk is. Het gaat hier om de identiteit van culturen, rassen, regio’s en steden. Ik wil ‘one size fits all’ vermijden en probeer zo ver mogelijk uit de buurt van ‘Ikea’ te blijven. Ik ben een daarnaast een voorstander van allerlei mengvormen. Naar mijn mening speelt de o

Op het platteland wordt veel lichter en tijdelijker gebouwd.  Stadscentra worden juist gebouwd met een levensduur van 1000 jaar en meer.  toeristischer en meer gedeeld met iedereen. Om toerist te zijn in eigen land. Denk ook aan shop weekends gecombineerd met cultuur. Forenzen verkeer is er niet meer. Auto’s verdwijnen volledig in de oude centra.

Transport bedrijven leveren aan distributiecentra. Steden en dorpen doen verder hun eigen transport. Post, paketten en leveringen aan winkels kunnen op deze manier veel effectiever, electrisch en in stijl van de oude sfeer. Stads en dorpscentra worden een product en vitrine van kwaliteit, identiteit en cultuur

Zingeving, wat doen we hier? Zie ook het hoofdstuk over zingeving. We doen onzinnig werk, zonder perspektief of context. Schaalverkleining zou kunnen helpen, waardoor we meer betrokken zijn bij een geheel en niet een klein radertje in een enorm uurwerk.

Contrasten maken een kunstwerk boeiend. Lichter en tijdelijker wonen, of juist bouwen voor 1000 jaar. Kleiner wonen met relatief veel onverwarmde berging. Eenvoudiger, maar met contrasten.
Mengen van functies kas/huis/veranda. Simpel leven, korte luxe vakanties of lange verre reizen en af en toe een 5 gangen menu. Zonder ballast van een hoop vaste kosten. Accepteer dat het niet overal 20 graden is.

Ik zie geen heil in een transformatie van de bestaande samenleving. Ik stel voor om overnieuw te beginnen binnen de context van de bestaande structuren. Alles moet ter discussie staan en vooral wie er de leiding heeft.

Media en communicatie

Hier kun je natuurlijk op zich een boek over schrijven. Het gaat mij er vooral om, dat je de vrijheid voelt om te zeggen wat je denkt. Voor de media is er de verantwoordelijkheid om deze meningen een podium te geven. Een podium voor informatie en discussie. Vergeet niet dat bijna elle ‘experts’ uiteindelijk ook een theorie verkondigen. Echt onafhankelijk onderzoek bestaat niet meer en zelfs de oppositie is gecontroleerd door bewust slecht onderzoek te doen, dat vervolgens ontmaskerd kan worden. ‘Framen’, of het bewust neerzetten van iemand zodat dit een ‘eigen’ agenda dient, moet juridische consequenties krijgen. Het is zo dat iets wat nu een feit is, misschien morgen achterhaald kan zijn.

Internet zal steeds meer gecensureerd worden en op een goed moment is er niets zinnigs meer te vinden. Verder is het niet ondenkbeeldig dat individuen die niet in de pas lopen helemeel geen internet toegang meer hebben.
We zullen dus aan ons eigen netwerk van communicatie moeten gaan werken. Los van internet. Ik kom nog uit de tijd van dial-up networking. Je koppelt dan via een telefoonlijn computers met elkaar. Als je ervoor zorgt dat alleen computers worden aangesloten, waarvan de eigenaar bekend is en de code om op het newerk te kunnen persoonlijk wordt overhandigd, dan zou je kunnen aannemen dat inbreken lastig is. Het doel is uitwisselen van gegevens en het toegankelijk maken van een biblitoheek. Verder is het uitwisselen van onafhankelijk nieuws een doel.

een analoog radiosignaal zou ook een idee kunnen zijn voor het dagelijkse onafhankelijke nieuws. Er is wel een problematische kant aan de gebruikte frequenties.
Het is ook mogelijk om in formatie via een lamp uit te zenden. Je hebt dan alleen ontvangst als je de lamp kunt zien. Een rondom schijnend licht op een kerktoren zou kunnen dienen als informatie kanaal.

Nee , geen mobiel en alle masten worden afgebroken. De insecten en kleine vogels lijden door deze onzichtbare vervuiler. Verder is het een groot vraagteken wat er allemaal nog meer mogelijk is met alle frequenties.

Geef mij controle over de gebruikte frequenties in de wereld en het zal me worst zijn wie er controle over het geld heeft, laat staan wie de wetten maakt.

Ik stel voor om een bibliotheek in te richten met boeken over met name kennis van planten, zaden, landbouw en gezondheid.
Ook is het belangrijk om je te realiseren dat electronische kennis enorm fragiel is. Eén zonnevlam en je hebt niets meer op je harddisk.
Overdracht van praktische kennis en bijvoorbeeld zaden moet een duidelijke en goed georganiseerde structuur krijgen. Met alleen boekenwijsheid kom je niet ver.

Communicatie in de huidige vorm  is vaak lineair en te vergelijken met een boekenkast van links naar rechts volzetten met informatie. Het is denk ik belangrijk om een soort holistisch filter te gebruiken om de informatie te ordenen en te begrijpen. Communicatie gaat over het overbrengen van een idee, kennis en begrip. De lineaire stroom woorden is niet het doel. Iets begrijpen betekent dat je op een willekeurige manier toegang hebt tot de kennis. ‘Random access’ in de wereled van computergeheugen. Verder kun je vanuit begrip voorspellingen doen en improviseren. Het doel van communicatie is vooral het begrip overbrengen. Door een ander te begrijpen ontstaat empathie.

Ik merk dat in Frankrijk communicatie vaak heel erg lijkt op hardop denken. Ik hoorde laatst een voorbeeld dat 3 notulen van dezelfde bijeenkomst een totaal andere samenvatting waren. Een verslag maken van iemand die hardop denkt is enorm lastig.
Alles wat ik hier opschrijf is een verzameling van gedachten die soms meer dan 30 jaar terug gaan. In feite is dit ook hardop denken. Ik heb dit opschrijven een tijd lang voor mij uitgeschoven omdat het nogal veel werk is. In de komende tijd ga ik steeds een stukje toevoegen. Door concreet te worden hoop ik dat er tegenstrijdigheden in mijn gedachtengang boven komen drijven. Ook hoop ik dat er bij de lezer meer duidelijkheid ontstaat over voorkeur
Door dingen uit te spreken en in een coherente context te plaatsen wil ik bereiken dat mensen gaan realiseren of ze dit ook echt willen. Ik wil voorkomen dat mensen in een droom blijven hangen.

Ik wil nog even stil staan bij ‘marketing’. Hoe is het mogelijk dat wij ons spullen laten verkopen die we niet nodig hebben. De media spelen een steeds duidelijker rol in het conditioneren van ons. ‘Het nieuwe normaal’ is gewoon een marketing kreet. De politiek wil ons iets verkopen. Ik ga hier in het hoofdstuk visie nog verder op in. Ik stel een toekomst voor waarbij moet worden voorkomen dat de overheid er eigen ideeën op nahoudt. 

De grote vraag is wat we nu eigenlijk moeten vinden van internet en draadloze communicatie. Stel je vooral eens voor hoe je leven zou veranderen als de stekker eruit gaat.

Water

Sta er eens bij stil dat we nog steeds maar vrij weinig van water snappen. Wel is duidelijk dat het water dat we drinken nogal anders is dan een paar honderd jaar geleden.

Technologie

Tegen welke prijs?

 

Arbeid

Ik stel voor dat het tarief per uur voor iedereen gelijk is. Wel is het zo dat er sprake is van marktwerking en persoonlijke keuzes. De één werkt meer uren dan de ander.
Op het moment dat je een risico neemt is het uurtarief niet van toepassing. Dit geldt voor werken voor een afgesproken bedrag. Je loopt dan het risico dat het meer werk is. Voor handel geldt hetzelfde. Je loopt dan het risico dat je met spullen blijft zitten.

Verhuur hoort ook thuis in het hoofdstuk ‘lokaal geld’. Geld met geld verdienen is niet de bedoeling. Oppotten van geld is ook niet het idee. Geld is een ruilmiddel. Verhuur is alleen mogelijk tegen kostprijs voor onderhoud en eventuele afschrijving. Verhuur en handel hebben een overlap. In het algemeen is het vrij duidelijk of er sprake is van profiteren of faciliteren.

Een zo hoog mogelijke ffectiviteit is een uitdaging, maar ook een valkuil.
Is lopende band werk acceptabel? Is al dit werk door robots vervangen acceptabel?

De opzet moet zo zijn dat je met 4 uur werk per dag kunt leven. Als je om wat voor reden dan ook niet kunt werken, dan is er een soort basisinkomen. In praktijk is er altijd wel iets te doen.

Pas op met vrijwilligerswerk. Uiteindelijk leeft iemand ergens van en er is een risico van een fictieve economie, die alleen kan bestaan met input van buiten de Ecoregio. Denk aan hergebruiken van gratis rommel uit de cosumptiemaatschappij. Dat lijkt een goede zaak, maar wat doe je als de consumptiemaatschappij niet meer bestaat? Er ontstaat dan een andere waardering voor tweedehands spullen.
Mensen helpen zonder betaling binnen de Ecoregio is een onderdeel van samenleven. Gratis of goedkope arbeid importeren is precies het model waar we vanaf moeten. Het idee van lage lonen landen is absurd en je zou dit zelfs kunnen zien als een voortzetting van kolonialisme.

Er zijn heel veel zaken die hier aan raken. Opportunisme is een lastig probleem. Je koopt geen fiets voor 20 euro in Amsterdam van een willekeurig persoon. Als iets goedkoop is, dan gaat het altijd om het verleggen van de werkelijke kosten en problemen naar iemand anders.
Milieuvervuilende mijnbouw in een ver land om hier goedkope rommel aan te bieden.

Zingeving

Een aantal belangrijke vragen om in het kader van zingeving te beantwoorden is :

  • Wat is een mens?
  • Wat is de oorsprong van de mens?
  • Welke rol speelt bewustzijn?
  • Wat doet een mens goed?

Ik daag de lezer uit om hier een antwoord op te geven.

Wat staat er op het menu van deze planeet?

  • Ergens waanzinnig goed in worden
  • Iets nieuws verzinnen
  • Anderen helpen met onderwijs, zorg of gewoon respectvolle aandacht

alle 3 tegelijk is ook leuk

Excellence of meesterschap bereiken, juist in de kleine details. Bezieling, Rituelen.  De wereld heeft geen behoefte aan geslaagde mensen. Waar zijn de verhalenvertellers gebleven? Weet je hoe een tomaat uit je eigen tuin proeft met wat verse basilicum?

Opstart

In Frankrijk is relatief veel ruimte en de opstart kan hier geleidelijker gaan. Eén route is zich al aan het vormen met 3 terreinen van samen bijn 40ha en een fietsroute die het geheel met elkaar verbindt. Wel is er de gekmakende bureaucratie. Probeer maar eens een toestemming te krijgen voor een grote kas.
In Nederland zit alles nog meer klem en de enige kans die ik zie voor een opstart is gewoon starten zonder toestemming, maar wel op eigen grond.

Het allerbelangrijkste is een groep die ongeveer hetzelfde wil. De hoofdmotivatie voor mij is het opzetten van een duurzame samenleving Ik heb inmiddels 20 jaar gewacht op een duidelijk plan van de overheid.
Dat is er nog steeds niet en dat komt er ook niet. Het probleem is dat de overheid daar niet toe in staat is. Er begint nu een soort morele verplichting te ontstaan om het dan maar zelf te gaan doen. Ik ben op zoek naar juristen die kunnen helpen om duidelijk te krijgen hoe ver wij kunnen gaan. Ik ben niet van plan om toestemming te vragen voor de opzet van een duurzame samenleving. Onze belangrijkste troef is dat we inspringen waar de overheid faalt en dat we eigenaar zijn van de grond.
Verder wil ik tegelijkertijd een rechtszaak tegen de overheid starten wegens ecologisch wanbeleid.

We kiezen als eerste een kansrijke route waarlangs wij plannen kunnen gaan maken. De keus van deze route wordt met name bepaald door de beschikbaarheid van terreinen. Hier kan best 2 kilometer tussen zitten. Het zou kunnen gaan om boerderijen die te koop staan. Misschien kunnen we boerderijen vinden die mee willen werken.

Op het moment dat er een plek is gaan we werken aan een plan voor een eetbaar landschap. Het is belangrijk dat iedere fase in deze creatie er mooi en af uitziet. Kleine verplaatsbare huisjes vormen een vanzelfsprekend onderdeel van dit landschap.
We gaan de huisjes in een werkplaats of op een beschikbaar terrein bouwen. Tegen de tijd dat er een definitieve plek is worden de huisjes verplaatst.

Ik wil voorstellen om onze eigen regels op te stellen. De insteek moet zijn om in één klap op 90% duurzaamheid te zitten en een ecologische voetafdruk van minder dan één aarde. Verder denk ik erover om het bezit van een auto uit te sluiten. In praktijk is de duurzaamheidspuzzel niet te maken als je een auto hebt. Ook is er geen sprake van een tuin met hekken of heggen eromheen. Je zet je huisje neer en daarom heen is de natuur. Geen asfalt, geen pijpen, geen schuurtjes, geen rommel. De huisjes zijn zoveel mogelijk onzichtbaar. Rond ieder huisje is ongeveer 1 hectare voedsellandschap. Nederland heeft 2 miljoen hectare landbouwgrond. Er is dus bepaald geen ruimte genoeg. Het doel is dan ook niet om mensen te huisvesten, maar veel meer om een productie van kwaliteitsvoedsel op te starten in een gezonde en mooie omgeving. Het landschap wordt zo aangelegd dat de helft machinaal te oogste is. Zie ook het hoofdstuk landbouw en ecotoerisme.

Als na een aantal jaar het eerste voedsellandschap gerealiseerd is, dan verhuizen alle huisjes naar het perceel ernaast en begint het aanplanten en vormgeven daar. Land permanent bewonen is niet het idee. De bewoners verdienen een inkomen met Ecotoerisme en producten. Iedere bewoner heeft 2 huisjes. Eén voor een toerist en één om zelf in te wonen. Je wordt een soort aardbolstoffeerder en je geeft les hierin.

Het doel is een productief landschap en het vergroten van de biologische diversiteit. Dieren spelen een belangrijke rol bij het onderhoud. Tussen de fruitbomen lopen koeien, varkens, paarden, geiten en kippen. Door te experimenteren moet er een soort evenwicht ontstaan. De dieren eten een deel van de oogst en veroorzaken hier en daar problemen. Wat overblijft is er voor de bewoners. Het doel is niet om de opbrengst te maximaliseren. Al kun je hier natuurlijk wel je best voor doen. Uiteindelijk gaat het mij om een maximale kwaliteit. De kwaliteit van een parkachtig landschap. Verder de kwaliteit en voedingswaarde van de oogst.
De stijl van de ingrepen verschilt per regio en sluit nauw aan op de lokale identiteit en cultuur

DATA

We zullen moeten gaan werken aan eigen data en het allerbelangrijkste is dat deze data voor iedereen te begrijpen zijn.

Het doel van deze data is inzicht krijgen in de problematiek van duurzaamheid. Vervolgens kun je bijvoorbeeld je eigen energiegebruik analyseren en optimaliseren. De data moet overzichtelijk en toegankelijk zijn en de mogelijkheid voor vergelijken van alternatieven is van belang.

Op dit moment is beschikbare data gekleurd door de industrie. Men is hier geneigd om bepaalde verliezen niet mee te rekenen en alles zo optimaal mogelijk weer te geven. De werkelijkheid van veel alternatieven is helemaal niet zo positief. Verder is er de ‘Penny wise and pound foulish’ valkuil. Je kunt geld maar één keer uitgeven. Als je dit doet op basis van verkeerde gegevens, dan bestaat de kans dat je dik investeert voor een marginale verbetering.

‘Feed back loops’ zijn een sleutel voor verbetering. Leren van je eigen fouten. Dingen meten en in kaart brengen door de tijd heen. Om te weten hoeveel je bent opgeschoven in een bepaalde richting, moet je de situatie op de één of andere manier omzetten in bruikbare data. Een voorbeeld is een winkel zonder verpakkingsmateriaal. De producten worden wel aangeleverd in grote verpakkingen. Vaak is het gebruikte plastic van deze grote verpakkingen een stuk dikker dan de losse kleine zakjes. Als je beiden op de weegschaal legt blijkt de hoeveelheid plastic nauwelijks te verschillen.

Autonomie

Autonomie geeft je de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Als je afhankelijk bent dan heb je vaak niets in te brengen. Verder is het idee om onszelf in een kansrijke positie te plaatsen.

Mijn doel is om er samen uit te komen. Het heeft weinig zin om je volledig voor te bereiden, als de buren dat niet doen. Eén reddingsboot bouwen op het dek van de Titanic is zinloos. Wat ga je doen als binnen afzienbare tijd een gemuteerd virus over ons wordt uitgestrooid? Een stuk dodelijker dan de covid-19. De overheid gaat gewoon door met het ruïneren van de economie. 80% van de mensen gelooft het verhaal nog steeds en stelt geen vragen. Er komt een moment dat mensen alles zullen accepteren en dan komt de overheid met de oplossing. Als je dan iets te kiezen wilt hebben zou ik nu al inzetten op autonomie op de schaal van een regio. Ik raad je aan om niet te wachten tot het moment dat iedereen door heeft dat de boot zinkt.

Vergeet niet dat werken aan autonomie gewoon leuk is. Je leert nieuwe dingen en werkt samen met anderen die op een positieve manier vorm willen geven aan de toekomst.

Cultuur

Het lijkt erop dat cultuur en een eigen identiteit steeds meer wordt gezien als een probleem. Iets waar we vanaf moeten. De enige geschiedenis waar we straks nog toegang toe hebben is digitaal en door één voor één de culturele lijnen te deleten krijg je een samenleving zonder identiteit. Op dit moment wordt de geschiedenis vergeten, in een nieuwe context geplaatst en herschreven.  Kunst is er alleen nog om te choqueren. Muziek is eentonig en afstompend geworden.  Binnen één generatie is alles weg dat ons wortels en identiteit geeft. Er is uitsluitend de laatste mode en die is anoniem en functioneel. Betonlook voor in je huiskamer voor een strak en trendy sfeertje. Architecten dragen tegenwoordig allemaal zwarte kleren en de ontwerpen zijn vakkundig gestript van alle details. Laat ik er niet omheen draaien. Modernisme is voor mij de afwezigheid van cultuur.  Minder is meer. Op een goed moment is niets alles. 

In welke cultuur past dit interieur?

Het gaat mij om een soort eigenheid en sfeer. Ik wil absoluut niet voorstellen dat we teruggaan naar vroeger en dat we honderden jaren lang niets meer veranderen. Daar ben ik teveel een ontwerper voor.

Cyclus en balans

Op naar het volgende hoofdstuk

Of gewoon blijven waar je bent?

Close Menu